Hoeveel accreditatiepunten verpleegkundige per jaar?

Een verpleegkundige is verplicht om 80 accreditatiepunten per vijf jaar te halen en een verzorgende 60 accreditatiepunten. Als verpleegkundige moet je 104 ODA-punten behalen en als verzorgende 124.

Hoe krijg je een accreditatie?

Accreditatie nieuwe opleiding Hogeronderwijsinstellingen die een nieuwe associate degree-, bachelor- of masteropleiding willen starten, dienen deze laten erkennen door de NVAO (accrediteren). Dit kan via een toets nieuwe opleiding (TNO).

Hoe werkt V&VN?

Voor verpleegkundigen is er een check met het BIG-register, voor verzorgenden gelden er diploma toelatingseisen. Als je ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister mag je je kosteloos inschrijven voor één of meerdere deskundigheidsgebieden. Ook kun je iemand anders inzage geven in je portfolio.

Hoeveel accreditatiepunten per jaar?

Een van de eisen voor herregistratie is dat u deelneemt aan voldoende deskundigheidsbevordering (DKB). DKB bestaat uit geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten (in accreditatie-uren). Uitgangspunt is dat u gemiddeld over 5 jaar 40 uur per jaar behaalt (totaal 200 uur in 5 jaar).

Hoe voeg ik accreditatiepunten toe?

Aanvragen van accreditatie

  1. Via de website van PE-online vraag je een account aan.
  2. Zodra je bent ingelogd kun je via de kop ‘Autorisatie’ eenmalig een autorisatieverzoek indienen bij Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (met o.a. het Verpleegkundig Specialisten Register).

Hoe wordt je een opleidingsinstituut?

U vraagt erkenning aan voor uw opleiding bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Als u erkenning krijgt voor een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs, wordt u geregistreerd in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo ). Hbo-opleidingen komen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO ).

Waarom accreditatie nodig?

Waarom accreditatie? U wilt kunnen vertrouwen op de kwaliteit van geleverde producten en diensten. Steeds meer vormen nationale en internationale normen de basis voor de beoordeling van die kwaliteit. Daarbij wordt vaak een keurmerk, certificaat of testrapport gebruikt om aan te tonen dat de kwaliteit is vastgesteld.

Wat is Oda Kwaliteitsregister?

ODA staat voor ‘Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten’. Hoeveel ODA punten moet je als zorgprofessional halen? In 5 jaar dient een zorgprofessional 184 punten te halen. Voor verpleegkundigen moeten hiervan 104 ODA punten zijn en de andere 80 punten moeten geaccrediteerd zijn.

Wat is het nut van een beroepsvereniging?

Een beroepsvereniging verbindt professionals en met elkaar ontwikkelen zij de professionele standaarden, zoals de beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen en kwaliteitsstandaarden, die het fundament vormen voor hun beroep.

Hoeveel punten voor accreditatie?

Verpleegkundigen die op dit moment in het Kwaliteitsregister V&V staan ingeschreven, moeten over een periode van 5 jaar tijd 184 punten halen. Daarvan moeten 80 punten geaccrediteerd zijn*, dat wil zeggen: verdiend door bijscholingen die door een speciale Accreditatiecommissie zijn goedgekeurd.

Hoeveel punten Registerplein?

Een overzicht van uw punten vindt u in uw persoonlijke dossier via Mijn Registerplein onder het kopje ‘Overzicht registratieactiviteiten’.

Hoeveel accreditatiepunten arts?

U moet als huisarts bij herregistratie de afgelopen vijf jaar gemiddeld ten minste 16 uur per week hebben gewerkt in de huisartsgeneeskunde en 250 uur avond-, nacht- en weekenddiensten hebben gedaan. Daarnaast moet u over vijf jaar verspreid minimaal 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering kunnen aantonen.

https://www.youtube.com/watch?v=cji2wVZ5RJM